Politica de Privadesa

Responsable

Informació addicional sobre protecció de dades proporcionada per bofrost*, SAU com a responsable del tractament de dades

CIF: A14221188. Inscrita en el Registre Mercantil de Còrdova. Tom 608, llibre 254, foli 97, secció 3a, full CO 3019.

Domicili social: Avda. Ronda de los Tejares, número 32, escalera E, 1º 1ª (CP 14008) Córdoba

Telèfon: 957190800. Fax: 957190709

Correu electrònic: servicioalcliente@bofrost.es

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@bofrost.es

Finalitat

La finalitat principal del tractament de les vostres dades personals és la subscripció al nostre servei de comunicacions comercials anomenat “Newsletter”. Aquest servei inclou l’enviament periòdic d’informació. Les dades es conservaran per al seu tractament en els nostres sistemes fins que escaigui revocar el vostre consentiment.

Us informem que no establirem cap perfil sobre la base de les dades que aporteu per a la subscripció al nostre "Newsletter".

Legitimació

El tractament de les vostres dades es troba legitimat sobre la base del consentiment prestat voluntàriament per vosaltres per a la subscripció al nostre servei, per a la qual cosa ens heu de proporcionar el vostre nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte (en cas que ja sigueu client de bofrost*, SAU) com a dades bàsiques sense les quals el servei no es podria prestar efectivament.

Destinataris

No existeixen previsions de cessions de dades personals a terceres empreses sense consentiment exprés dels titulars de les dades.

Drets

Després de facilitar-nos les vostres dades personals, us informem dels drets que podreu exercir davant de bofrost*, SAU, el seu representant o el seu delegat de protecció de dades, a les adreces posades a la vostra disposició en el punt 1 d’aquest document, i que us assisteixen:

Teniu dret a accedir a totes les dades personals que es troben en possessió de bofrost*, SAU, així com a sol·licitar-ne la modificació o la supressió en cas que ho considereu necessari. Ens podeu sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També us podeu oposar al tractament de les vostres dades personals, de manera que bofrost*, SAU deixarà de tractar-les, tret que sigui per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals. En aquest cas, us les enviarem per correu electrònic a l’adreça que ens proporcioneu a la vostra sol·licitud, en format text, llegible i adaptable a les necessitats de qualsevol altre responsable del tractament, o bé procedirem a transmetre-les al nou responsable del tractament en el mateix format a l’adreça de correu electrònic que ens indiqueu a la vostra sol·licitud.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició al tractament i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, adreçant la vostra sol·licitud al nostre delegat de protecció de dades, tal com s’indica a la informació addicional.

També podeu retirar els consentiments que hàgiu prestat expressament indicant-ho a la vostra sol·licitud.

Us informem que l’autoritat de control competent en la protecció de les vostres dades personals és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual us podeu adreçar en qualsevol moment, en cas que no quedeu satisfet amb la resolució de la vostra consulta o reclamació, accedint al seu web: www.agpd.es.

Drets

Després de facilitar-nos les vostres dades personals, us informem dels drets que podreu exercir davant de bofrost*, SAU, el seu representant o el seu delegat de protecció de dades, a les adreces posades a la vostra disposició en el punt 1 d’aquest document, i que us assisteixen:

Teniu dret a accedir a totes les dades personals que es troben en possessió de bofrost*, SAU, així com a sol·licitar-ne la modificació o la supressió en cas que ho considereu necessari. Ens podeu sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També us podeu oposar al tractament de les vostres dades personals, de manera que bofrost*, SAU deixarà de tractar-les, tret que sigui per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals. En aquest cas, us les enviarem per correu electrònic a l’adreça que ens proporcioneu a la vostra sol·licitud, en format text, llegible i adaptable a les necessitats de qualsevol altre responsable del tractament, o bé procedirem a transmetre-les al nou responsable del tractament en el mateix format a l’adreça de correu electrònic que ens indiqueu a la vostra sol·licitud.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició al tractament i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, adreçant la vostra sol·licitud al nostre delegat de protecció de dades, tal com s’indica a la informació addicional.

També podeu retirar els consentiments que hàgiu prestat expressament indicant-ho a la vostra sol·licitud.

Us informem que l’autoritat de control competent en la protecció de les vostres dades personals és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual us podeu adreçar en qualsevol moment, en cas que no quedeu satisfet amb la resolució de la vostra consulta o reclamació, accedint al seu web: www.agpd.es.

Drets

Després de facilitar-nos les vostres dades personals, us informem dels drets que podreu exercir davant de bofrost*, SAU, el seu representant o el seu delegat de protecció de dades, a les adreces posades a la vostra disposició en el punt 1 d’aquest document, i que us assisteixen:

Teniu dret a accedir a totes les dades personals que es troben en possessió de bofrost*, SAU, així com a sol·licitar-ne la modificació o la supressió en cas que ho considereu necessari. Ens podeu sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També us podeu oposar al tractament de les vostres dades personals, de manera que bofrost*, SAU deixarà de tractar-les, tret que sigui per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals. En aquest cas, us les enviarem per correu electrònic a l’adreça que ens proporcioneu a la vostra sol·licitud, en format text, llegible i adaptable a les necessitats de qualsevol altre responsable del tractament, o bé procedirem a transmetre-les al nou responsable del tractament en el mateix format a l’adreça de correu electrònic que ens indiqueu a la vostra sol·licitud.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició al tractament i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, adreçant la vostra sol·licitud al nostre delegat de protecció de dades, tal com s’indica a la informació addicional.

També podeu retirar els consentiments que hàgiu prestat expressament indicant-ho a la vostra sol·licitud.

Us informem que l’autoritat de control competent en la protecció de les vostres dades personals és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual us podeu adreçar en qualsevol moment, en cas que no quedeu satisfet amb la resolució de la vostra consulta o reclamació, accedint al seu web: www.agpd.es.

Drets

Després de facilitar-nos les vostres dades personals, us informem dels drets que podreu exercir davant de bofrost*, SAU, el seu representant o el seu delegat de protecció de dades, a les adreces posades a la vostra disposició en el punt 1 d’aquest document, i que us assisteixen:

Teniu dret a accedir a totes les dades personals que es troben en possessió de bofrost*, SAU, així com a sol·licitar-ne la modificació o la supressió en cas que ho considereu necessari. Ens podeu sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També us podeu oposar al tractament de les vostres dades personals, de manera que bofrost*, SAU deixarà de tractar-les, tret que sigui per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals. En aquest cas, us les enviarem per correu electrònic a l’adreça que ens proporcioneu a la vostra sol·licitud, en format text, llegible i adaptable a les necessitats de qualsevol altre responsable del tractament, o bé procedirem a transmetre-les al nou responsable del tractament en el mateix format a l’adreça de correu electrònic que ens indiqueu a la vostra sol·licitud.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició al tractament i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, adreçant la vostra sol·licitud al nostre delegat de protecció de dades, tal com s’indica a la informació addicional.

També podeu retirar els consentiments que hàgiu prestat expressament indicant-ho a la vostra sol·licitud.

Us informem que l’autoritat de control competent en la protecció de les vostres dades personals és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual us podeu adreçar en qualsevol moment, en cas que no quedeu satisfet amb la resolució de la vostra consulta o reclamació, accedint al seu web: www.agpd.es.

Drets

Després de facilitar-nos les vostres dades personals, us informem dels drets que podreu exercir davant de bofrost*, SAU, el seu representant o el seu delegat de protecció de dades, a les adreces posades a la vostra disposició en el punt 1 d’aquest document, i que us assisteixen:

Teniu dret a accedir a totes les dades personals que es troben en possessió de bofrost*, SAU, així com a sol·licitar-ne la modificació o la supressió en cas que ho considereu necessari. Ens podeu sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També us podeu oposar al tractament de les vostres dades personals, de manera que bofrost*, SAU deixarà de tractar-les, tret que sigui per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals. En aquest cas, us les enviarem per correu electrònic a l’adreça que ens proporcioneu a la vostra sol·licitud, en format text, llegible i adaptable a les necessitats de qualsevol altre responsable del tractament, o bé procedirem a transmetre-les al nou responsable del tractament en el mateix format a l’adreça de correu electrònic que ens indiqueu a la vostra sol·licitud.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició al tractament i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, adreçant la vostra sol·licitud al nostre delegat de protecció de dades, tal com s’indica a la informació addicional.

També podeu retirar els consentiments que hàgiu prestat expressament indicant-ho a la vostra sol·licitud.

Us informem que l’autoritat de control competent en la protecció de les vostres dades personals és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual us podeu adreçar en qualsevol moment, en cas que no quedeu satisfet amb la resolució de la vostra consulta o reclamació, accedint al seu web: www.agpd.es.

Drets

Després de facilitar-nos les vostres dades personals, us informem dels drets que podreu exercir davant de bofrost*, SAU, el seu representant o el seu delegat de protecció de dades, a les adreces posades a la vostra disposició en el punt 1 d’aquest document, i que us assisteixen:

Teniu dret a accedir a totes les dades personals que es troben en possessió de bofrost*, SAU, així com a sol·licitar-ne la modificació o la supressió en cas que ho considereu necessari. Ens podeu sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També us podeu oposar al tractament de les vostres dades personals, de manera que bofrost*, SAU deixarà de tractar-les, tret que sigui per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals. En aquest cas, us les enviarem per correu electrònic a l’adreça que ens proporcioneu a la vostra sol·licitud, en format text, llegible i adaptable a les necessitats de qualsevol altre responsable del tractament, o bé procedirem a transmetre-les al nou responsable del tractament en el mateix format a l’adreça de correu electrònic que ens indiqueu a la vostra sol·licitud.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició al tractament i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, adreçant la vostra sol·licitud al nostre delegat de protecció de dades, tal com s’indica a la informació addicional.

També podeu retirar els consentiments que hàgiu prestat expressament indicant-ho a la vostra sol·licitud.

Us informem que l’autoritat de control competent en la protecció de les vostres dades personals és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual us podeu adreçar en qualsevol moment, en cas que no quedeu satisfet amb la resolució de la vostra consulta o reclamació, accedint al seu web: www.agpd.es.

Drets

Després de facilitar-nos les vostres dades personals, us informem dels drets que podreu exercir davant de bofrost*, SAU, el seu representant o el seu delegat de protecció de dades, a les adreces posades a la vostra disposició en el punt 1 d’aquest document, i que us assisteixen:

Teniu dret a accedir a totes les dades personals que es troben en possessió de bofrost*, SAU, així com a sol·licitar-ne la modificació o la supressió en cas que ho considereu necessari. Ens podeu sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També us podeu oposar al tractament de les vostres dades personals, de manera que bofrost*, SAU deixarà de tractar-les, tret que sigui per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals. En aquest cas, us les enviarem per correu electrònic a l’adreça que ens proporcioneu a la vostra sol·licitud, en format text, llegible i adaptable a les necessitats de qualsevol altre responsable del tractament, o bé procedirem a transmetre-les al nou responsable del tractament en el mateix format a l’adreça de correu electrònic que ens indiqueu a la vostra sol·licitud.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició al tractament i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, adreçant la vostra sol·licitud al nostre delegat de protecció de dades, tal com s’indica a la informació addicional.

També podeu retirar els consentiments que hàgiu prestat expressament indicant-ho a la vostra sol·licitud.

Us informem que l’autoritat de control competent en la protecció de les vostres dades personals és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual us podeu adreçar en qualsevol moment, en cas que no quedeu satisfet amb la resolució de la vostra consulta o reclamació, accedint al seu web: www.agpd.es.

Drets

Després de facilitar-nos les vostres dades personals, us informem dels drets que podreu exercir davant de bofrost*, SAU, el seu representant o el seu delegat de protecció de dades, a les adreces posades a la vostra disposició en el punt 1 d’aquest document, i que us assisteixen:

Teniu dret a accedir a totes les dades personals que es troben en possessió de bofrost*, SAU, així com a sol·licitar-ne la modificació o la supressió en cas que ho considereu necessari. Ens podeu sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També us podeu oposar al tractament de les vostres dades personals, de manera que bofrost*, SAU deixarà de tractar-les, tret que sigui per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals. En aquest cas, us les enviarem per correu electrònic a l’adreça que ens proporcioneu a la vostra sol·licitud, en format text, llegible i adaptable a les necessitats de qualsevol altre responsable del tractament, o bé procedirem a transmetre-les al nou responsable del tractament en el mateix format a l’adreça de correu electrònic que ens indiqueu a la vostra sol·licitud.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició al tractament i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, adreçant la vostra sol·licitud al nostre delegat de protecció de dades, tal com s’indica a la informació addicional.

També podeu retirar els consentiments que hàgiu prestat expressament indicant-ho a la vostra sol·licitud.

Us informem que l’autoritat de control competent en la protecció de les vostres dades personals és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual us podeu adreçar en qualsevol moment, en cas que no quedeu satisfet amb la resolució de la vostra consulta o reclamació, accedint al seu web: www.agpd.es.

Drets

Després de facilitar-nos les vostres dades personals, us informem dels drets que podreu exercir davant de bofrost*, SAU, el seu representant o el seu delegat de protecció de dades, a les adreces posades a la vostra disposició en el punt 1 d’aquest document, i que us assisteixen:

Teniu dret a accedir a totes les dades personals que es troben en possessió de bofrost*, SAU, així com a sol·licitar-ne la modificació o la supressió en cas que ho considereu necessari. Ens podeu sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També us podeu oposar al tractament de les vostres dades personals, de manera que bofrost*, SAU deixarà de tractar-les, tret que sigui per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals. En aquest cas, us les enviarem per correu electrònic a l’adreça que ens proporcioneu a la vostra sol·licitud, en format text, llegible i adaptable a les necessitats de qualsevol altre responsable del tractament, o bé procedirem a transmetre-les al nou responsable del tractament en el mateix format a l’adreça de correu electrònic que ens indiqueu a la vostra sol·licitud.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició al tractament i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, adreçant la vostra sol·licitud al nostre delegat de protecció de dades, tal com s’indica a la informació addicional.

També podeu retirar els consentiments que hàgiu prestat expressament indicant-ho a la vostra sol·licitud.

Us informem que l’autoritat de control competent en la protecció de les vostres dades personals és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual us podeu adreçar en qualsevol moment, en cas que no quedeu satisfet amb la resolució de la vostra consulta o reclamació, accedint al seu web: www.agpd.es.