Asia 8 Productes

Asia - Gyozes amb pollastre

Nou

300 g (Preu per Kg 33.17 €)

300 g (Preu per Kg 33.17 €)

9,95 €

Cod. 19184

Unitats: 1

Asia - Gyozes amb gambot

Nou

300 g (Preu per Kg 36.50 €)

300 g (Preu per Kg 36.50 €)

10,95 €

Cod. 17216

Unitats: 1

1000 g (Preu per Kg 10.95 €)

1000 g (Preu per Kg 10.95 €)

10,95 €

Cod. 1270

1000 g (Preu per Kg 12.80 €)

1000 g (Preu per Kg 12.80 €)

12,80 €

Cod. 1252

428 g (Preu per Kg 34.11 €)

428 g (Preu per Kg 34.11 €)

14,60 €

Cod. 2686

Unitats: 24

1000 g (Preu per Kg 8.60 €)

1000 g (Preu per Kg 8.60 €)

8,60 €

Cod. 0793

1075 g (Preu per Kg 16.56 €)

1075 g (Preu per Kg 16.56 €)

17,80 €

Cod. 8210

Unitats: 10